Vad krävs utav oss som vårdnadshavare på Ballongens montessori förskola

Att vara medlem

I samband med att du som vårdnadshavare tackar ja till en plats på Ballongen blir du också medlem i vår ekonomiska förening och detta medför att du ska bidra med insatser som beskrivs nedan. När du väljer Ballongens montessori förskola får du bekräfta att du är införstådd med de insatser som förväntas. Det engagemang vi lägger ner på vår förskola medför en större insyn och en möjlighet att lära känna både pedagoger och vårdnadshavare bättre.

Vad krävs av dig som vårdnadshavare och medlem?

Minst en vårdnadshavare per medlemsfamilj bör delta i föräldrakooperativets arbete enligt följande: 

Styrelsearbete. Ingå i styrelsen, i normalfallet under två verksamhetsår  som barnet/barnen är inskrivna i förskolan under hela förskoletiden.

Fixardagar. Delta vid storstädning och underhåll av föreningens lokaler med tillhörande utemiljö en till två dagar per termin. Den dagliga städningen sköter ni vårdnadshavare eller hyr städhjälp som bekostas av vårdnadshavarna.

Föreningens medlemmar är skyldiga att följa föreningens stadgar och beslut. Beslut kan vara sådana som föreningen kan fatta som påverkar vårdnadshavarnas ageranden, till exempel praktiska rutiner på förskolan.

Familjen har full arbetsplikt även om förskolan endast utnyttjas på deltid. Arbetsinsatsen som olika uppgifter medför kan variera och det kan därför vara lämpligt att prova på olika uppgifter under sin period i föräldrakooperativet.